ZOBORSKÁ  LIGA   2013/14  
         
1.kolo:     30.11.2013      ZOBORSKÁ  jesenná PLÁŠŤOVKA  
2.kolo:     14.12.2013      Veľká cena Zbrane-Fraňo  
3.kolo:     18.1.2014        ZOBORSKÁ zimná PLÁŠŤOVKA
4.kolo:     15.2.2014        FÉNIX CUP    
5.kolo:     15.3.2014        ZOBORSKÁ jarná PLÁŠŤOVKA

 

Konečné výsledky ligy a víťazi

     Strelecký trojboj - PIŠTOĽ    TU

                 1)  J. Haršány     991 kruhov (3 najlepšie)

                 2)  Š. Buberník   949 kruhov

                 3)  J. Oravec      928 kruhov

              Spolu súťažilo 64 strelcov z toho 5 žien.

              Strelci 6 krát dosiahli limit Majstrovskej VT  a 11 krát I. VT.      

      

     Strelecký trojboj - REVOLVER   TU

                 1)  J.Haršány      969 kruhov

                 2)  S.Hutár          964 kruhov

                 3)  O.Žigray        930 kruhov

              Spolu súťažilo 32 strelcov z toho 1 žena.

              Strelci 3 krát dosiahli limit Majstrovskej VT  a 5 krát I. VT.           

 

Viťazom blahoželáme a tešime na budúce stretnutia.

akt. 21.3.2014 10:00

 

Poháre pre víťazov ligy v streleckom trojboji                     

 

 

Športová Pištoľ  30 (+30*)

   Ostatné dve kolá 15.2.2014 a 15.3.2014 sa z kapacitných dôvodov neuskutočnili ! Ďakujeme za pochopenie !

                            RN     30.11.13   14.12.13  18.1.14*      x      x           SPOLU

  1. Haršány J.       79         284           279        565                                 1128

  2. Koniar M.         67         265          266        538                                 1069

  3. Hirländer J.       52         249          254        326                                  829

 

     Čagala F.          54           x             x          310

     Harmanovský I. 73        189            x           x

      Hučko K.         56           x             x          487   

      Horváth J.        49          257            x         511

      Juhás J.          97            x              x        239

      Kalocsay Š.     74          193            x           x

      Mokráš I.         75            x             x         463

      Némethy I.       46           x            277          x 

      Némethy P.      43           x            278          x 

      Pančík V.         76           x             x          484

      Šimeková Z.     80           x            276        560

      Šimonek M.     79          223            x         449

      Šlahor Š.         83          235            x          x

      Óvári J.           42            x              x         282 

      Vajay M.          54           x              x         538 

 

21.1.2014  14:00

 

PRAVIDLÁ  ZL

1) Do Zoborskej ligy budú započítané 3 najvyššie výsledky z 5 kôl.

2) Disciplína sa vyhodnotí v prípade ak bude v celkovom hodnotení aspoň 6 pretekárov s tromi výsledkami.

3) V prípade rovnosti sa porovnajú postupne spätne všetky nižšie výsledky.

4) Prví traja získajú poháre a diplomy.