15.3.2014  ZOBORSKÁ jarná PLÁŠŤOVKA

                      (Finále Zoborskej Ligy)

      Na záverečnom 5.kole Zoborskej ligy - ZOBORSKEJ jarnej PLÁŠŤOVKE, ktoré usporiadal Veľkoobchod Zbrane-Fraňo a  Klub vojakov v zálohe 099-FÉNIX v Nitre sa súťažilo už tradične v disciplíne Strelecký trojboj - PIŠTOĽ a REVOLVER. Počet zúčastnených súťažiacich opäť zaznamenal rekord - vyše 40 strelcov.
     Sobotňajší víťazi disciplín  Pištoľ i Revolver p. J.Haršány a p. P.Jurkáček si prevzali vzduchovky GAMO 5.5 mm s príslušenstvom, ktoré výnimočne mimo plánu venoval Veľkoobchod Zbrane-Fraňo. 
     Viťazstvo a "symbolické" poháre v 5.kolovej Zoborskej lige získal v oboch disciplínach  Pištoľ i Revolver jeden a ten istý súťažiaci - p. J.Haršány.
     Všetkým víťazom blahoželáme !

     Usporiadateľov milo prekvapilo to že súťaže si získava stále väčší záujem dám o športovú streľbu - teraz bývalá reperezentantka p.I.Biliková - výborným výkonom 280 kruhov či predtým už p. Z.Cestrová. Držíme im palce a radi ich i ďalšie dámy privítame na súťažiach i v budúcnosti! Pekný pohľad bol i na pekné zväzové tričká aspoň u polovice členov klubov vojakov v zálohe čo bol iste na záver pekný moment spolupatričnosti.
     Okrem organizácií súťaží sa náš najmladší klub vojakov v zálohe 099-NR  FÉNIX Nitra prezentoval aj dobrými prvými športovými výsledkami keď v súťaži už dvaja strelci dosiahli II. VT a jeden III. VT v pištoli. Na začiatok je to dobré povzbudenie pre ďalších našich kolegov-strelcov kde klub chce dosiahnuť aby všetci jeho členovia - aktívni strelci mali aspoň III.VT.

     Záverečným symbolickým "výstrelom" z fľaše šampanského p. Fraňo ukončil zimnú halovú streleckú sezónu. K dobrej chuti bol i "posledný" guľáš od p. Fraňovej ktorý ako vždy nemal chybu i napriek tomu že pre strelcov bol opäť v cene štartovného.
     Poďakovanie za celú sezónu patrí predovšetkým Veľkoobchodu Zbrane-Fraňo, p. Viliamovi Fraňovi st., jeho manželke p. Gizke a ich zamestnancom pretože bez ich podpory športu by sme nemohli uskutočniť taký projekt akou bola Zoborská liga 2013/2014. Ďalej kolegom - členom klubu za pomoc pri organizácií a zabezpečení pretekov.

     Poďakovanie však patrí i Vám - súťažiacim, ktorí ste si v takom počte našli čas i v zimnom období na športové vyžitie a účasťou poukázali i na budúcnosť takéhoto projektu. Ďalej poďakovanie si zašlúži i hlavná rozhodkyňa p. Ing. Zuzana Šimeková za jej poctivý prístup k rozhodovaniu počas celej ligy.
     Všetkým Vám prajeme veľa zdravia a strelcom veľa športových úspechov v letnej sezóne a verím že sa opäť stretneme tu v Nitre-Dolných Krškanoch  počas budúcej zimnej sezóny.

         Ďakujeme a dovidenia !


Obrázky víťazov

    
    
  

Naj ...  terče zo súťaže 
(135P-D.Hutár/Re:100 [rozptyl], 50/20-E.Lipovský/Pi:98, D1-J.Haršány/Pi:138)

     

Obrázky víťazov 5.kolovej Zoborskej ligy 2013/2014
   
  
                                                                                   

Výsledky

Strelecký trojboj - PIŠTOĽ   TU

Strelecký trojboj - REVOLVER   TU

 

Konečné výsledky 5.kolovej ZOBORSKEJ LIGY 2013/14

Strelecký trojboj - PIŠTOĽ  TU

Strelecký trojboj - REVOLVER   TU

ZOBORSKÁ  LIGA   2013/14
1.kolo:     30.11.2013      ZOBORSKÁ  jesenná PLÁŠŤOVKA 
2.kolo:     14.12.2013      Veľká cena Zbrane-Fraňo
3.kolo:     18.1.2014        ZOBORSKÁ zimná PLÁŠŤOVKA
4.kolo:     15.2.2014        FÉNIX CUP
5.kolo:     15.3.2014        ZOBORSKÁ jarná PLÁŠŤOVKA