Seminár Novela smernice EU o zbraniach

9.12.2017 - Strelnica Zbrane-Fraňo

Veľkoobchod Zbrane-Fraňo zorganizoval pre vlastníkov zbraní seminár na veľmi diskutovanú tému. Poďakovane patrí lektorom p.JUDr. B. Draškabovi a p. Ing.Ľ. Miklánekovi (OZ Legis Telum) za podrobný výklad pripravovanej novely. Téma je široká a času bolo len 2 hodiny. Účastníci odchádzali spokojní i keď naša právna úprava je zatiaľ neznáma.

foto Ladislav Minárik