KVvZ FÉNIX - 2016

SÚŤAŽE - výsledky členov FÉNIX

Klub vojakov v zálohe SZVvZ

************************************

Majstrovstvá Slovenska SZVvZ

Trojstretnutie Prah-Brno-Bratislava

24.-25.9.2016 Malacky/Luleč

"DOLNÍK JE NAŠE ESO" - pozri TU

Prečítajte si komentár na internete k úspechom našich členov KVvZ 099 Nitra p. Mateja DOLNÍKA ( na fote v strede s dvomi pohármi) a p. Evy DOLNÍKOVEJ

 

   XVII. TROJSTRETNUTIE

      Praha - Brno - Bratislava

Luleč - 25.9.2016, Trojboj Pi/Re

**************************

       Slováci opäť zvíťazili !!!

Nitran Dolník exceloval-absolútny

   víťaz: vyhral všetky tri časti !!!

Foto (potom klik na foto): TU

Výsledky jednotlivci: TU

Výsledky družstvá : TU

**************************

 

Majstrovstvá Slovenska

Malacky, 24.9.2016 - výsledky

TrPištoľ (40 súťažíacich)

   1. Matej DOLNÍK    348 (M)

   2. Eva DOLNÍKOVÁ  313 (Ž)

TrRevolver - (20 súťažíacich)

   1. Matej DOLNÍK  341  (M)

   1. Eva DOLNÍKOVÁ  322  (Ž)

 

21.8.2016:  11.KVP - Hruštín

TrPištoľ - (38 súťažiacich)

   3. E.Dolníková 327

  28. V.Gál          283

  33. J.Dolník      256

TrRevolver - (24 súťažiacich)

  11. E.Dolníková 305

  14. J.Dolník      201

 

20.8.2016:  10.KVP - Hruštín

TrPištoľ - (45 súťažiacich)

  13. E.Dolníková 305

  31. J.Dolník      284

  33. V.Gál          281

  34. M.Petra      281

 

TrRevolver - (28 súťažiacich)

   9. E.Dolníková 313

  27. J.Dolník      264

 

24.7.2016:  9.KVP - Senica

TrPištoľ - (38 súťažiacich)

   1. M.Dolník     348

   2. E.Dolníková 327

 16. V.Gál          296

 18. J.Čerman    294

 27. M.Petra      286

 32. L.Minárik    283

TrRevolver - (27 súťažiacich)

   1. M.Dolník     327

 10. E.Dolníková 308

 21. V.Gál          274

 

23.7.2016:  8.KVP - Senica

TrPištoľ - (43 súťažiacich)

  26.  J.Čerman   288

  32. M.Petra      270

 

3.7.2016:  7.KVP - Príbelce

TrPištoľ - (44 súťažiacich)

 16.  J.Dolník      302

  21. E.Dolníková 300

TrRevolver - (31 súťažiacich)

  20. E.Dolníková 299

  28.  J.Dolník      291

 

2.7.2016:  6.KVP - Príbelce

TrPištoľ - (44 súťažiacich)

  2. M.Dolník     334

 17. E.Dolníková 303

 19. J.Čerman    301

 30. V.Gál         287

 37. J.Dolník     269

TrRevolver - (30 súťažiacich)

  6.  M.Dolník     316

 13. E.Dolníková 303

 19. J.Dolník      299    

 

26.6.2016:  5.KVP - Trnava

Sa vz.58 štandard (37)

  34. J.Čerman  226

 

Sa vz.58 open (33)

  29. M.Petra  246

  33. M.Dzurej  175

 

11.6.2016:  3.KVP - Bratislava

TrPištoľ - (40 súťažiacich)

  3. M.Dolník     326

  7. E.Dolníková 321

33. J.Dolník       279

TrRevolver - (28 súťažiacich)

  3. M.Dolník     325

21. E.Dolníková 289

24. J.Dolník       277

------------------------------------------

 

4.6.2016:  2.KVP - Malacky

TrPištoľ - (46 súťažiacich)

  1. M.Dolník     339

  7. E.Dolníková 315

29. L.Minárik     291

33. M.Petra       281

34. J.Čerman    280

42. J.Dolník      249

44. M.Dzurej     232

TrRevolver - (31súťažiacich)

  2. M.Dolník     340

12. E.Dolníková 315

31. J.Dolník       246

------------------------------------------

2.4.2016:  XV. VP - Bratislava

TrPištoľ/ženy -  (8)

  2. E.Dolníková  306

TrPištoľ/muži -  (65)

  3. M.Dolník      324

44. J.Dolník       265

TrPištoľ/družstvo -  (21)

   4. E.,M.,J.Dolníkovci    895

 

***********************************

viac na www.szvvz.sk