I.HMS 2015

I. Halové Majstrovstvá Slovenska 

Finále Slovenského pohára 2014/2015  -  14.3.2015

Vyvrcholením streleckej sezóny 2014/2015 v Nitre-Dolných Krškanoch boli I. Halové Majstrovstvá Slovenska dňa 14.3.2015 a zároveň Finále premiérového ročníka Slovenského pohára

Prvé tituly halových majstrov Slovenska v streleckom trojboji poputovali do Zlatých Moraviec - p. Eva Dolníková (KVvZ 099-Nr) v pištoli a do Topoľčian - p. Mgr. Pavol Jurkáček (KVvZ 085-Ba) v pištoli i v revolveri - dvojnásobný Majster Slovenska! Blahoželáme!

V 5-kolovom Slovenskom pohári v sezóne 2014/2015 sa najlepšie darilo v pištoli p. Mgr. Pavlovi Jurkáčekovi a v revolveri p. Mariánovi Slaničanovi z Hruštína.  Blahoželáme!

Príhovor patril prezidentovi SZVvZ p. M. Jánošovi, ktorý prijal pozvanie usporiadateľov. Ďakujeme! Poďakovanie si zaslúžila aj p. Gizka Fraňová s kolektívom dievčat za opäť výborný divinový guláš (pre súťažiacich v cene štartového).

Posledný "veľkokalibrový výstrel" však patril p.Fraňovi st., ktorý sa oň podelil s p. Mgr. Pavlom Jurkáčekom.

Ďakujeme i hlavnej rozhodkyni p. Ing.Zuzane Šimekovej a členom nitrianskeho Klubu vojakov v zálohe za pomoc pri organizácii podujatí.

Sezóna 2014/2015 sa teda skončila, ďakujeme všetkým súťažiacim, bez Vás a Vašej účasti by tieto súťaže neexistovali.

Radi to pre Vás organizujeme a už teraz Vás pozýva celý kolektív spoločnosti Zbrane-Fraňo  na sezónu 2015/2016 k nám na strelnicu do Nitry-Dolných Krškan.

DOVIDENIA!

Výsledky

I.Halové majstrovstvá TrPi-muži TU 

I.Halové majstrovstvá TrPi-ženy TU

I.Halové majstrovstvá TrRe TU

 

I. Slovenský pohár TrPi TU

I. Slovenský pohár TrRe TU

 

 ... uskutočnené kolá Slovenského pohára 2014/2015

Ceny pre majstrov ...

 

Najkrajší rozhodcovský vrkoč na Slovensku ?  :)

Haloví majstri Slovenska v streleckom trojboji  ... pištoľ páni

 ... pištoľ dámy

  ... revolver (bez kategórií)

Víťazi Slovenského pohára 2014/2015  ... pištoľ (bez kategórií)

... revolver (bez kategórií)

Mgr. Pavol Jurkáček, revolver, .38 Spc WC, max. 150 kruhov !

Technické zabezpečenie majstrovstiev nitrianskym klubom ...

  a posledný výstrel ...

Propozície: TU

Nominačné kritériá: TU  

Nominačná listina: TU

Štartová listina: TU

 

akt. 15.3.2015  21:00 hod.