SÚŤAŽE  zima 2016/2017

_______________________________________

                  3. ročník 

         SLOVENSKÝ POHÁR

       Strelecký trojboj SZVvZ

      (len členovia SZVvZ a OS SR)

           Smernica 2016/17: TU

Konečné poradie: TrPi  TrRe

__________________________

            25.3.2017  

   III. HMS  - Finále SP

Propozície  TU

Výsledky   TrPi muži TrPi dámy

                   TrRe

     akt. 26.3.2017

        4.kolo  18.2.2017  

            FÉNIX CUP

   Výsledky: TrPi_muži

                   TrPi_dámy

                   TrRe

        3.kolo  14.1.2017 

        Grand Prix GAMO

     Výsledky: TrPi-muži  TU

                         TrPi-dámy  TU

                         TrRe TU   

 

        2. kolo  10.12.2016

 Veľká Cena ZBRANE - FRAŇO

     Výsledky: TrPi-muži  TU

                         TrPi-dámy  TU

                         TrRe TU   

 

       1. kolo   12.11.2016

Grand Prix SELLIER & BELLOT

   Výsledky: TrPi-muži  TU

                  TrPi-dámy  TU

                        TrRe   TU

          akt.. 6.2.2017 11:30 h.

_________________________________________________________________________

18.2.2017   IV.ročník  FÉNIX CUP

    Posledné kolo Slovenského pohára bolo už 4. ročníkom FÉNIX CUPu a bolo zároveň aj poslednou možnosťou kvalifikácie na Halové Majstrovstvá Slovenska. Účasť ovplyvnilo i chrípkové obdobie.

   V disciplíne strelecký trojboj - pištoľ si prvenstvo medzi dámami odniesla Zuzana Šimeková z Bratislavy nástrelom 323 kruhov.

   V mužskej pištoli prekvapením je prvenstvo domáceho pretekára Ladislava Minárika s nástrelom 337 kruhov a v revolveri zvíťazil Marían Slaničan z Hruštína nástrelom 338 kruhov. Všetkým gratulujeme!

   Najlepšie sa darilo domácim, keď získali až 4 umiestnenia na 'bedni' .

   Poďakovanie patrí zvlášť manželom FRAŇOVCOM za podporu a vecné ceny pri organizovaní súťaže a taktiež všetkým zamestnancom ich spoločnosti Veľkoobchod Zbrane i za občerstvenie. Členovia nitrianskeho Klubu vojakov v zálohe si zaslúžia poďakovanie za technické zabezpečenie súťaže.  Ďakujeme.

   Všetkým súťažiacim ešte ďakujeme za účasť a tešíme sa na vyvrcholenie zimnej sezóny 2016/2017 25.3.2017 na Finále Slovenského pohára a III. ročník Halových Majstrovstiev Slovenska.

19.2.2017               foto: Jozef Jancek

_______________________________________

14.1.2017   GRAND PRIX

   Prvý pretek v novom roku 2017, prvé stretnutia a želania medzi strelcami. Príjemný začiatok. Spolu sa na III. kole Slovenského pohára uskutočnilo 86 štartov (!), 51 v pištoli a 35 v revolveri čo je jedna z najväčších účastí. Vysoké nástrely, keď v pištoli 320 stačilo len na šieste miesto a v revolveri dokonca 330 len na piate miesto. Mladí strelci sa ukázali  a to je dobre.

   V disciplíne strelecký trojboj - pištoľ si prvenstvo medzi dámami odniesla pri tretej účasti Lenka Frkáňová z Turian nástrelom 301 kruhov.

V mužskej pištoli si prvenstvo odniesol už tretíkrát po sebe domáci  Matej Dolník s nástrelom 338 kruhov a v revolveri Ondrej Žigray z Trnavy za 341 kruhov. Všetkým gratulujeme!

   Víťazi získali vecné ceny od španielskej vzduchovkárskej firmy GAMO z Barcelóny.

   Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a teší nás, že si pre Nitru nájdu vždy čas..

   Poďakovanie patrí zvlášť manželom FRAŇOVCOM za podporu pri organizovaní súťaže a taktiež všetkým zamestnancom ich spoločnosti Veľkoobchod Zbrane. Členovia nitrianskeho Klubu vojakov v zálohe si zaslúžia poďakovanie za technické zabezpečenie súťaže. Občerstvenie (zabíjačkové špeciality) nemalo chybu. Ďakujeme.

  Tešíme sa na stretnutia aj v nasledujúcich pretekoch.

 

Grand Prix GAMO

Vecné ceny od firmy GAMO

Pištoliarky s manželmi Fraňovcami, (foto Jozef Jancek)

pištoliari a (foto Jozef Jancek)

revolveristi. (foto Jozef Jancek)

akt. 15.1.2017, 16.1.2017 (nové foto)

 

 

 

 

10.12.2016   IV.ročník VC  ZBRANE-FRAŇO

   V predvianočnej nálade prebehli posledné tohoročné preteky už ako IV.ročník! Spolu sme zaznamenali 54 pretekárov a 81 štartov v oboch disciplínach a dobré výsledky. Naše preteky objavil ďalší región Slovenska - keď sme privítali už po druhýkrát Lenku Frkáňovú z Turca. Ďakujeme a už len ten východ a budeme komplet ...

   Poďakovanie patrí zvlášť majiteľovi Veľkoobchodu ZBRANE p. Viliamovi FRAŇOVI a jeho manželke pani Gizke (guláš bol výborný) za celoročnú obetavosť a ústretovosť.

   Poďakovanie patrí aj všetkým zamestanancom spoločnosti a tiež členom nitrianskeho Klubu vojakov v zálohe, ktorí sa počas celého roku podieľali na technickom zabezpečení súťaží.

   V pištoli medzi mužmi si najlepšie viedol domáci Matej DOLNÍK s 344 kruhmi, keď v "papagáji" sa mu podarilo zriedkavých ale poctivých 150. Medzi ženami na "bedni" stáli iba domáce pretekárky, keď zvíťazila Eva DOLNÍKOVÁ s 310 kruhmi. V revolveri si víťazstvo odniesol Jozef JANCEK z Hruštína za výkon 331 kruhov. Všetci súťažiaci dosiahli aspoň III. VT !

   Cenu útechy (diplom a gumipušku) si tentokrát odniesol v pištoli domáci Michal DZUREJ za výkon 244 kruhov (aj to je pritom III.VT).

   Spolu domáci získali až 6 z 9 "bedňových" umiestnení - niet lepšieho darčeka pod stromček pre predsedu klubu p. Fraňa ...

   Zavedením skenovania čiarového kódu zo štartového čísla, ktoré spárovalo v počítači terč s kartou súťažiaceho sa podarilo okrem iného aj skrátiť čas spracovania výsledkov.

   Nitriansky KVvZ-099 zároveň aj bilancoval rok. Strelcom roku 2016 sa stal Matej DOLNÍK, za vzornú reprezentáciu prevzala ocenenie Eva DOLNÍKOVÁ. Oceneným blahoželáme, ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj vďalšom roku.

   Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, súťaže organizujeme pre vás, robíme všetko preto aby ste k nám aj naďalej chodili a tešíme sa na stretnutia aj v nasledujúcom roku 2017.

       Propozície: TU

 

 

 

 

 

nasledujúce foto: Ondrej Žigray

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III. ročník Grand Prix SELLIER & BELLOT - 12.11.2016

    Prvá súťaž v novej sezóne 2016/17 v streleckom trojboji v hale Slovenského zväzu vojakov v zálohe. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom podujatia a predovšetkým hlavnému sponzorovi firme Sellier@Bellot z Čiech v zastúpení p. Horovej a p. Babinskému a domácej spoločnosti Veľkoobchod Zbrane-Frane p. V. Fraňovi st. a manželke Gizke a všetkým zamestnancom spoločnosti.

    Táto spolupráca trvá už tretí rok a všetci si želáme pokračovanie tejto zaujímavej tradície.

    Poďakovanie patrí aj technickému zabezpečeniu súťaže členom usporiadajúceho Klubu vojakov v zálohe a predovšetkým Vám strelcom za účasť. Výborné športové výsledky, takmer 80 štartov a príjemná atmosféra !

    Kráľom medzi mužmi bol domáci p. Matej Dolník, ktorý zvíťazil  v pištoli výkonom 332 kruhov a v revolveri výkonom 335 kruhov. Medzi ženami sa najlepšie darilo p. Zuzane Šimekovej nástrelom 311 kruhov.

    V novej kategórii Cena útechy "získali" ocenenie p. Marián Šimonek a p. Kristína Hrčková ... Mimoriadny darček z rúk predsedu domáceho klubu si prevzal p. Edo Lipovský.

Blahoželáme víťazom !

Dovidenia o rok na IV. ročníku !

Výsledky: TrPi-muži  TU

               TrPi-ženy  TU

                    TrRe           TU

  

Propozície: TU

Štartovka: TU

akt. 19.11.2016  10:00