Srdečne vás pozývame do vnútornej krytej strelnice s celoročnou prevádzkou !!!

Strelnica je výcviková, športová, určená aj pre verejnosť. Strelnicu môžu využívať na strelecké činnosti podľa príslušných nariadení a stanov aj príslušníci športových klubov (zväzov) a príslušníci ozbrojených zložiek a zborov.

Strelnica obsahuje:

  • 10 streleckých boxov pre streľbu do 50 metrov so samostatne ovládanými posuvmi terčov, s otočnými a pevnými terčovými líniami
  • 2 strelecké boxy  pre streľbu do 100 metrov so samostatne ovládanými posuvmi terčov

Strelnica je schválená:

  • pre výcvik, streľbu a súťaže z krátkych a dlhých palných zbraní bez obmedzenia kalibru
  • pre výcvik, streľbu a súťaže z krátkych a dlhých palných historických zbraní a ich replík (napodobenín)
  • pre výcvik v streľbe zo samočinných zbraní - samopaly, útočné pušky a guľomety
  • pre krátke a dlhé plynové zbrane
  • pre mechanické zbrane
  • pre zbrane nabíjané ústím (predovky)
  • pre strelivo do povolených zbraní v súlade s platným zákonom o zbraniach a strelive
  • v prípade streľby na kovové terče len strelivo s olovenou strelou

Nájdete u nás priateľský kolektív, príjemnú atmosféru a tiež novú partiu priateľov. Neváhajte a navštívte nás