O klube

Strelecký klub FÉNIX je občianske združenie založené pre účely združovania osôb zaujímajúcich sa o športovú streľbu a vojenskú históriu. Vznikol v súlade so Zákonom č. 440/2015 o športe* v znení neskorších zmien a predpisov a je právnickou osobou v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Hlavnou náplňou klubovej činnosti je výcvik, zdokonalovanie streleckých zručností, tréningová činnosť členov v puškových a pištoľových disciplínach, kondičné streľby, účasť na pretekoch a organizovanie pretekov, kurzov a seminárov v rámci krajiny i v medzinárodnom.

Kontaktná adresa klubu:   Strelecký klub FÉNIX

                                       Farská 26

                                       949 01  NITRA

Tel.:    +421 37 6554 476

          +421 37 6525 605

Fax:   +421 37 6525 279

E-mail:  nitra@zbrane-frano.sk

 

Prihlášku vyplnite priamo osobne v predajni Zbrane-Strelivo na Farskej 26, Nitra