O klube

Strelecký klub FÉNIX je nezávislé občianske združenie založené pre účely združovania osôb zaujímajúcich sa o športovú streľbu a vojenskú históriu. Vznikol v súlade so Zákonom č. 440/2015 o športe* v znení neskorších zmien a predpisov a je právnickou osobou v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

V súvislosti so Zákonom o športe*  je potrebné aktualizovať si registrované údaje a doplniť o novo zavedené. Žiadame Vás preto, aby ste si tieto údaje vo vlastnom záujme zaktualizovali prostredníctvom doleuvedeného tlačiva (Prihláška/Register fyzických osôb v športe)  a mohli byť zaregistrovaní v Informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR v súvislosti s držaním zbrane na športové účely(* viď zákon o zbraniach a strelive).

Hlavnou náplňou klubovej činnosti je výcvik, zdokonalovanie streleckých zručností, tréningová činnosť členov v puškových a pištoľových disciplínach, kondičné streľby, účasť na pretekoch a organizovanie pretekov, kurzov a seminárov v rámci krajiny i v medzinárodnom.

Kontaktná adresa klubu:   Strelecký klub FÉNIX

                                       Farská 26

                                       949 01  NITRA

Tel.:    +421 37 6554 476

          +421 37 6525 605

Fax:   +421 37 6525 279

E-mail:  nitra@zbrane-frano.sk

 

Stanovy klubu TU

Register právnický osôb v športe* TU

Prihláška / Register fyzických osôb v športe* : vyplnite priamo osobne v predajni Zbrane-Strelivo na Farskej 26, Nitra

Správne poplatky TU