O klube

Klub vojakov v zálohe je zameraný na aktivity v súlade so stanovami Slovenského zväzu vojakov v zálohe (ďalej SZVvZ), Hradská 79, 82107 Bratislava ( www.szvvz.sk ).

Registrácia v SZVvZ: KVvZ 099-NR

Hlavnou náplňou klubovej činnosti je športový výcvik v streľbe, zdokonalovanie streleckých zručností, tréningová činnosť členov v puškových a pištoľových disciplínach, účasť na pretekoch a organizovanie pretekov.


Korešpodenčná adresa:      Klub vojakov v zálohe 099-NR

                                            Síkarská 7

                                            949 05  NITRA  5

akt.: 15.10.2015

Informácie pre členov

Zápisnica z rokovania ÚR SZVvZ z 3.12.2016   UZNESENIE_UR_3_12_2016.pdf (141,7 kB)

   1. Vyjadrenie KVvZ  Vyjadrenie_kvvz.pdf (125,7 kB)