I. Zákon o zbraniach a strelive NR SR

    1) ...    novelizovaný zákon o zbraniach a strelive č.128 Z.z.2011 

    2) ...   novelizovaný zákon o zbraniach a strelive s komentárom

    3) ...   Novela zákona č.190/2003 k 1.7.2015  TU